Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2957
Nhan đề: TCVN 4601 : 1988: Trụ sở cơ quan - tiêu chuẩn thiết kế
Tác giả: Tiêu chuẩn Việt Nam
Từ khoá: Tiêu chuẩn Việt Nam
Trụ sở cơ quan
Office building
Design standard
Năm xuất bản: 1988
Nhà xuất bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Tóm tắt: Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn xây dựng TCXD 52 : 1992. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới và thiết kế cải tạo trụ sở các cơ quan từ cấp trung ương đến địa phương trong phạm vi cả nước
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2957
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL34_TCVN_4601-1988.rtf
  Giới hạn truy cập
TCVN 4601 : 1988 - Trụ sở cơ quan - tiêu chuẩn thiết kế201.14 kBRTFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.