Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2956
Nhan đề: TCVN 4470 : 1995: Bệnh viện đa khoa - yêu cầu thiết kế
Tác giả: Tiêu chuẩn Việt Nam
Từ khoá: Tiêu chuẩn Việt Nam
Bệnh viện đa khoa
General hospital
Designrequirement
Năm xuất bản: 1995
Nhà xuất bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Tóm tắt: TCVN 4470 : 1995
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2956
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL33_TCVN_4470-1995.pdf
  Giới hạn truy cập
TCVN 4470 : 1995 - Bệnh viện đa khoa - yêu cầu thiết kế239.81 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.