Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2952
Nhan đề: TCVN 4391 : 1986: Khách sạn - Xếp hạng
Tác giả: Tiêu chuẩn Việt Nam
Từ khoá: Tiêu chuẩn Việt Nam
Khách sạn
Du lịch
Tourist hotels
Classifications
Xếp hạng
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quôc gia
Tóm tắt: TCVN 4391: 2009 thay thế TCVN 4391:1986. TCVN 4391:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 228 "Du lịch và các dịch vụ có liên quan" biên soạn trên cơ sở dự thảo đề nghị của Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2952
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL29_TCVN_4391-2009.pdf
  Giới hạn truy cập
TCVN 4391:2009 - Khách sạn - Xếp hạng817.64 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.