Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2951
Nhan đề: TCVN 3981 : 1985: Trường Đại học - Tiêu chuẩn thiết kế
Tác giả: Tiêu chuẩn Việt Nam
Từ khoá: Tiêu chuẩn thiết kế
Universities
Design standard
Trường Đại học
Năm xuất bản: 1985
Nhà xuất bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2951
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL28_TCVN_3981-1985.PDF
  Giới hạn truy cập
TCVN 3981 : 1985 - Trường Đại học - Tiêu chuẩn thiết kế398.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.