Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2950
Nhan đề: TCVN 5065:1990 - Khách sạn - Tiêu chuẩn thiết kế
Tác giả: Tiêu chuẩn Việt Nam
Từ khoá: Tiêu chuẩn thiết kế
Hotel
Design standard
Năm xuất bản: 1990
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2950
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL27_TCVN 5065_1990.doc
  Giới hạn truy cập
TCVN 5065:1990 - Khách sạn - Tiêu chuẩn thiết kế115 kBMicrosoft WordXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.