Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2946
Nhan đề: QCVN 06 : 2010: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn cháy cho nhà và công trình
Tác giả: Bộ Xây dựng
Từ khoá: Tiêu chuẩn xây dựng
Quy chuẩn kỹ thuật
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2946
Bộ sưu tập: Năm học 2016 - 2017_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL23_QCVN 06_2010_BXD.doc
  Giới hạn truy cập
QCVN 06 : 2010: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn cháy cho nhà và công trình890 kBMicrosoft WordXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.