Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2924
Nhan đề: Hiến chương Burra
Tác giả: Hội đồng quốc tế các di tích và di chỉ
Từ khoá: Bảo tồn di tích
Trùng tu tài sản văn hoá
Di tích lịch sử
Venice
Xuất bản
Khai quật
Năm xuất bản: 1979
Tóm tắt: Burra đưa ra các đường lối chỉ đạo cho việc bảo vệ và quản lý các địa điểm di sản có giá trị văn hoá dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm của các thành viên ICOMOS Australia. Việc bảo vệ là một bộ phận hữu cơ của công tác quản lý các địa điểm có giá trị văn hoá, và là một trách nhiệm thường hằng.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2924
Bộ sưu tập: TLTK_Văn bản luật_Năm học 2016 - 2017

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL2_Hien chuong Burra.docx
  Giới hạn truy cập
Hiến chương Burra26.41 kBMicrosoft Word XMLXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.