Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27918
Nhan đề: Tiếng hoa - L1 - HK1
Tác giả: Khoa Ngoại ngữ
Từ khoá: Tiếng Trung Quốc
Chinese
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ. Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: Tiếng hoa - L1 - HK1
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27918
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25DB-NN_TIENG HOA 1_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Tiếng hoa - L1 - HK1736.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.