Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27555
Nhan đề: British Culture and Society - Lần 1 - HKI
Tác giả: Khoa Ngoại ngữ
Từ khoá: British Culture
British Society
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ. Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: 4 tr. ; 837 KB ; Tự luận
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27555
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24N_BRITISH CULTURE AND SOCIETY_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
British Culture and Society - Lần 1 - HKI837.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.