Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27505
Nhan đề: Advanced Translation - Lần 1 - HKI
Tác giả: Khoa Ngoại ngữ
Từ khoá: Advanced Translation
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại ngữ. Trường Đại học Văn Lang
Mô tả: 4 tr. ; 838 KB ; Tự luận
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27505
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23N_ADVANCED TRANSLATION_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Advanced Translation - Lần 1 - HKI838.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.