Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27056
Nhan đề: Tiếng Hoa - GK - HK1
Tác giả: Trương, Hoàng Trung
Từ khoá: Chinese Language
Tiếng Hoa
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại Ngữ
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27056
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25N-ĐB_TIENG HOA 1_GK_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Tiếng Hoa - GK - HK1531.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.