Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27054
Nhan đề: Listening 3 - GK - HK1 (K25N27)
Tác giả: Nguyễn, Thanh Minh
Từ khoá: English Language
Listening
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Khoa Ngoại Ngữ
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27054
Bộ sưu tập: Năm học 2020-2021_DT_Ngôn ngữ Anh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K25N27_LISTENING 3_GK_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Listening 3 - GK - HK1 (K25N27)849.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.