Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/24611
Nhan đề: Chinese 4 (HE, HF)_K23D_L1_HK II
Tác giả: Nguyễn, Hồng Nam
Từ khoá: Tiếng Trung Quốc
Chinese
Năm xuất bản: 2020
Mô tả: Đề thi 2 tr. Tự luận
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/24611
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23D_CHINESE 4(HE,HF)_L1_HK2 (2 trang).pdfChinese 4 (HE, HF)_K23D_L1_HK II419.84 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.