Năm học 2019-2020_DT_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành : [55] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 55
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2020Chinese 4 (HE, HF)_K23D_L1_HK IINguyễn, Hồng Nam
2020Tiếng Hoa - K25GD2 - L2 - HK2Lê, Thanh Thu
2020Tiếng Hoa - K25GD2 - L1 - HK2Lê, Thanh Thu
2020Quản trị học - K25 - L2 - HK2Đỗ, Thuận Hải
2020Tiếng Hoa 2 - Lần 2 - HKIILê Thanh Thu
2020Nihongo 4 - Lần 2 - HKIINguyễn Thị Thu Thủy
2020Francais du tourisme 2 - Lần 2 - HKIINguyễn Thị Huỳnh Hoa
2020Bộ phận văn phòng (Front Office) - Lần 2 - HKII-
2020Anh văn Du lịch 3 - Lần 2 - HKII-
2019Địa lý du lịch - L2 - HKILâm, Thị Thúy Phượng
2019Cơ sở văn hóa Việt Nam - L2 - HKINguyễn, Thị Thu
2019Nghiệp vụ lữ hành - L2 - HKIĐoàn, Thị Lộc
2019Xác suất và Thống kê Xã hội học - L2 - HKILê, Thị Hồng Thuy
2019Tiếng Nhật 1 - L2 - HKITrần, Thị Thu Hiền
2019Tiếng Hoa 1 - L2 - HKINguyễn, Hồng Nam
2019Tiếng Hoa 1 - L2 - HKILê, Thanh Thu
2019Tiếng Hoa 1 - L2 - HKIĐặng, Duy Luận
2019Quản trị nguồn nhân lực - L2 - HKI-
2019Quản trị chất lượng dịch vụ - L2 - HKIVũ, Xuân Tường
2019NIHONGO 3 - L2 - HKINguyễn, Thị Thu Thủy
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 55