Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2209
Nhan đề: Nghiên cứu tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy C. pseudomilitaris DL0015. Tạp chí phát triển khoa học & Công nghệ,
Tác giả: Võ Thị, Xuyến
Đinh Minh, Hiệp
Trương Bình, Nguyên
Vũ Thị, Ngân
Đỗ Quang, Dương
Ngô Kế, Sương
Từ khoá: Nuôi cấy C. pseudomilitaris DL0015
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Tạp chí phát triển khoa học & Công nghệ
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2209
ISSN: 0866 - 708X
Bộ sưu tập: Năm 2017_BBKH_GV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH140-Bai bao so 71.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy C. pseudomilitaris DL0015701.45 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.