Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19779
Nhan đề: Mô phỏng kế toán doanh nghiệp 1 - L2 - HKI
Tác giả: Nguyễn, Minh Đức
Lương, Ngọc Liên
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Kế toán Kiểm toán
Mô tả: 4 tr. Tự luận K22KT
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19779
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K22KT_MO PHONG KE TOAN DN1_L2_HK1 (4 trang).pdf
  Giới hạn truy cập
Mô phỏng kế toán doanh nghiệp 1 - L2 - HKI1.41 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.