Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19720
Nhan đề: Chinese 3 - L2 - HKI
Tác giả: Nguyễn, Hồng Nam
Từ khoá: Chinese
Tiếng Trung
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Mô tả: 2 tr. Tự luận K23D
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19720
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23D_CHINESE 3_L2_HK1_GV NGUYEN HONG NAM (2 trang).pdf
  Giới hạn truy cập
Chinese 3 - L2 - HKI418.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.