Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19716
Nhan đề: Tiếng Hoa 4 - L2 - HKI
Tác giả: Trịnh, Quảng Thang
Từ khoá: Chinese
Tiếng Trung
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Mô tả: 1 tr. Tự luận K22H4A, B
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19716
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K22H4A,B_TIENG HOA 4_L2_HK1 (1 trang).pdf
  Giới hạn truy cập
Tiếng Hoa 4 - L2 - HKI227.05 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.