Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19549
Nhan đề: Giải phẫu học-Mô - L1 - HKI
Tác giả: Trương, Thị Sao Mai
Từ khoá: Giải phẫu học
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Y Dược
Mô tả: 4 tr. Tự luận + trắc nghiệm
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19549
Bộ sưu tập: Năm học 2019-2020_DT_Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24Y_GIAI PHAU HOC-MO(HL)_L1_HK1.pdf
  Giới hạn truy cập
Giải phẫu học-Mô - L1 - HKI1.2 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.