Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1954
Nhan đề: Giáo trình thực hành: Công nghệ vi sinh ứng dụng
Tác giả: Khoa Công nghệ sinh học
Từ khoá: Công nghệ sinh học
Vi sinh học
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về công nghệ lên men, trích ly và thủy phân protein đậu nành, sản xuất chao, Sản xuất enzym proteaza sản xuất tương bột (tương bắc), sản xuất thạch dừa
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1954
Bộ sưu tập: TSVL_Công nghệ Sinh học_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA63_1_GIAO TRINH THUC HANH CONG NGHE VI SINH UNG DUNG_BIA.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa443.54 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA63_2_GIAO TRINH THUC HANH CONG NGHE VI SINH UNG DUNG_BAI 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Công nghệ lên men2.59 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA63_3_GIAO TRINH THUC HANH CONG NGHE VI SINH UNG DUNG_BAI 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Trích ly và thủy phân protein đậu nành1.74 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA63_4_GIAO TRINH THUC HANH CONG NGHE VI SINH UNG DUNG_BAI 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Sản xuất chao895.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA63_5_GIAO TRINH THUC HANH CONG NGHE VI SINH UNG DUNG_BAI 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Sản xuất enzym proteaza sản xuất tương bột (tương bắc)1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA63_6_GIAO TRINH THUC HANH CONG NGHE VI SINH UNG DUNG_BAI 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Sản xuất thạch dừa940.73 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.