Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1943
Nhan đề: Bảo quản chế biến nông sản
Tác giả: Trần Minh, Tâm
Từ khoá: Nông sản
Bảo quản
Chế biến
Năm xuất bản: 2000
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Tầm quan trọng của vấn đề bảo quản nông sản, ý nghĩa trong sản xuất nông nghiệp. Mối quan hệ giữa môi trường bảo quản và nông sản. Kỹ thuật bảo quản từng loại hạt giống, từng loại nông sản phẩm: cây lương thực, cây công nghiệp, rau quả... và chế biến một số sản phẩm nông nghiệp nhiệt đới
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1943
Bộ sưu tập: TSVL_Công nghệ Sinh học_GT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SA17_1_BAO QUAN CHE BIEN NONG SAN_BIA.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa633.32 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA17_2_BAO QUAN CHE BIEN NONG SAN_BAI MO DAU.pdf
  Giới hạn truy cập
Bài mở đầu3.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA17_3_BAO QUAN CHE BIEN NONG SAN_CHUONG 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Mối quan hệ giữa môi trường bảo quản và nông sản phẩm4.47 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA17_4_BAO QUAN CHE BIEN NONG SAN_CHUONG 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Cấu tạo, giải phẩu một số nông sản phẩm và những tính chất vật lý cơ bản cửa hạt nông sản17.37 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA17_5_BAO QUAN CHE BIEN NONG SAN_CHUONG 3.1.pdf
  Giới hạn truy cập
Những biến đổi sinh lý và hóa sinh xảy ra trong quá trình bản quản nông sản phẩm.9.71 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA17_6_BAO QUAN CHE BIEN NONG SAN_CHUONG 3.2.pdf
  Giới hạn truy cập
Những biến đổi sinh lý và hóa sinh xảy ra trong quá trình bản quản nông sản phẩm.42.23 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA17_7_BAO QUAN CHE BIEN NONG SAN_CHUONG 4.1.pdf
  Giới hạn truy cập
Những sinh vật hại nông sản trong quá trình bảo quản và biện pháp phòng trừ17.33 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA17_8_BAO QUAN CHE BIEN NONG SAN_CHUONG 4.2.pdf
  Giới hạn truy cập
Những sinh vật hại nông sản trong quá trình bảo quản và biện pháp phòng trừ48.61 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA17_9_BAO QUAN CHE BIEN NONG SAN_CHUONG 4.3.pdf
  Giới hạn truy cập
Những sinh vật hại nông sản trong quá trình bảo quản và biện pháp phòng trừ4.26 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA17_10_BAO QUAN CHE BIEN NONG SAN_CHUONG 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Kiểm nghiệp hạt giống và hạt nông sản21.69 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA17_11_BAO QUAN CHE BIEN NONG SAN_CHUONG 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Kỹ thuật sấy khô nông sản32.86 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA17_12_BAO QUAN CHE BIEN NONG SAN_CHUONG 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Kỹ thuật bảo quản hạt và nông sản35.91 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA17_13_BAO QUAN CHE BIEN NONG SAN_CHUONG 8.1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chế biến các sản phẩm cây hoa màu và rau quả38.03 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA17_14_BAO QUAN CHE BIEN NONG SAN_CHUONG 8.2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chế biến các sản phẩm cây hoa màu và rau quả20.7 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
SA17_15_BAO QUAN CHE BIEN NONG SAN_CHUONG 8.3.pdf
  Giới hạn truy cập
15.77 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.