Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16370
Nhan đề: 39th JACT Latin Summer School – 2019 Director’s Report
Tác giả: Stephenson, David
Từ khoá: Latin language
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Cambridge Univeristy Press
Tóm tắt: The 39th Latin summer school, our 4th biggest ever, once again took place at Wells Cathedral School, Somerset. Our traditional spread of ages has been even more pronounced (14-59) this year and we have been rather older overall with 38% of our students hailing from universities or the “real” world. Well over a third of our school-age students were from the state sector and we continue to offer as much financial support as we can, with 12 bursaries given this Summer worth nearly £4000.
Mô tả: The Journal of Classics Teaching: : 04 December 2019, pp. 39-41
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16370
ISSN: 2058-6310
Bộ sưu tập: Bài báo_lưu trữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH1020_TCCN_39th JACT Latin Summer.pdf
  Giới hạn truy cập
39th JACT Latin Summer School – 2019 Director’s Report351.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.