Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16370
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorStephenson, David-
dc.date.accessioned2020-04-09T03:31:22Z-
dc.date.available2020-04-09T03:31:22Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn2058-6310-
dc.identifier.otherBBKH985-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16370-
dc.descriptionThe Journal of Classics Teaching: : 04 December 2019, pp. 39-41vi
dc.description.abstractThe 39th Latin summer school, our 4th biggest ever, once again took place at Wells Cathedral School, Somerset. Our traditional spread of ages has been even more pronounced (14-59) this year and we have been rather older overall with 38% of our students hailing from universities or the “real” world. Well over a third of our school-age students were from the state sector and we continue to offer as much financial support as we can, with 12 bursaries given this Summer worth nearly £4000.vi
dc.language.isoenvi
dc.publisherCambridge Univeristy Pressvi
dc.subjectLatin languagevi
dc.title39th JACT Latin Summer School – 2019 Director’s Reportvi
dc.typeOthervi
Bộ sưu tập: Bài báo_lưu trữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BBKH1020_TCCN_39th JACT Latin Summer.pdf
  Giới hạn truy cập
39th JACT Latin Summer School – 2019 Director’s Report351.65 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.