Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1500
Nhan đề: Nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng mô hình abr (Anaerobic Baffled Reactor) để xử lý chất hữu cơ trong nước thải sinh hoạt
Tác giả: Trần, Thị Mỹ Diệu
Hà, Vĩnh Phước
Từ khoá: Mô hình ABR
Nước thải sinh hoạt
Chất hữu cơ
Xử lý chất thải
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý thuyết của quá trình xử lý kỵ khí, tổng quan về Anaerobic Baffled Reactors, một số nghiên cứu về ABR, thành phần nước thải sinh hoạt. Nghiên cứu thực hiện trên 3 mô hình ABR có kích thước giống nhau, khả năng chịu tải của mô hình ABR đến hiệu quả xủ lý và hiệu quả mô hình ABR và CM theo lý thuyết thiết bị phản ứng.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1500
Bộ sưu tập: Năm 2014_MT_LV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV2_Ha Vinh Phuoc_2014.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng mô hình abr (Anaerobic Baffled Reactor) để xử lý chất hữu cơ trong nước thải sinh hoạt2.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.