Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1500
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.advisorTrần, Thị Mỹ Diệu-
dc.contributor.authorHà, Vĩnh Phước-
dc.date.accessioned2018-10-09T08:58:59Z-
dc.date.available2018-10-09T08:58:59Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.otherLV2-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1500-
dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý thuyết của quá trình xử lý kỵ khí, tổng quan về Anaerobic Baffled Reactors, một số nghiên cứu về ABR, thành phần nước thải sinh hoạt. Nghiên cứu thực hiện trên 3 mô hình ABR có kích thước giống nhau, khả năng chịu tải của mô hình ABR đến hiệu quả xủ lý và hiệu quả mô hình ABR và CM theo lý thuyết thiết bị phản ứng.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Văn Langvi
dc.subjectMô hình ABRvi
dc.subjectNước thải sinh hoạtvi
dc.subjectChất hữu cơvi
dc.subjectXử lý chất thảivi
dc.titleNghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng mô hình abr (Anaerobic Baffled Reactor) để xử lý chất hữu cơ trong nước thải sinh hoạtvi
dc.typeThesisvi
Bộ sưu tập: Năm 2014_MT_LV

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV2_Ha Vinh Phuoc_2014.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng mô hình abr (Anaerobic Baffled Reactor) để xử lý chất hữu cơ trong nước thải sinh hoạt2.54 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.