Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1236
Nhan đề: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế biến Cá sa ba hấp và kiểm tra chất lượng sản phẩm : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Trương Thế, Quang
Phạm Tuấn, Anh
Từ khoá: Công nghệ thực phẩm
Kiểm tra chất lượng sản phẩm
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1236
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_CNSH_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6609_1_Pham Tuan Anh_S145538_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa115.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6609_2_Pham Tuan Anh_S145538_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục467.96 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6609_3_Pham Tuan Anh_S145538_Ban giai trinh cac noi dung chinh sua.pdf
  Giới hạn truy cập
Bản giải trình nội dung chỉnh sửa94.23 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6609_4_Pham Tuan Anh_S145538_danh muc bang hinh va chu viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng và hình ảnh599.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6609_5_Pham Tuan Anh_S145538_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Mở đầu463.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6609_6_Pham Tuan Anh_S145538_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2 : Tổng quan các tài liệu1.49 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6609_7_Pham Tuan Anh_S145538_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3. Vật liệu, nội dung, phương pháp nghiên cứu677.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6609_8_Pham Tuan Anh_S145538_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận844.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6609_9_Pham Tuan Anh_S145538_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị591.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6609_10_Pham Tuan Anh_S145538_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo555.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6609_11_Pham Tuan Anh_S145538_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục779.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.