Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1193
Nhan đề: Sản xuất thử nghiệm nước giải khát, mứt quả và trà đài hoa bụp giấm (Hibiscus Sabdariffa L.) quy mô phòng thí nghiệm : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Huỳnh Văn, Hiếu
Lê Thị Thùy, Anh
Từ khoá: Công nghệ thực phẩm
Nước giải khát
Mứt quả
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1193
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_CNSH_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6585_1_Le Thi Thuy Anh_S144218_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Trang bìa123.84 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6585_2_Le Thi Thuy Anh_S144218_loi cam on.pdf
  Giới hạn truy cập
Lời cám ơn150.44 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6585_3_Le Thi Thuy Anh_S144218_muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục131.46 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6585_4_Le Thi Thuy Anh_S144218_danh muc bang hinh va chu viet tat.pdf
  Giới hạn truy cập
Danh mục bảng và hình ảnh132.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6585_5_Le Thi Thuy Anh_S144218_chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Mở đầu152.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6585_6_Le Thi Thuy Anh_S144218_chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2 : Tổng quan các tài liệu nghiên cứu778.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6585_7_Le Thi Thuy Anh_S144218_chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3 : Vật liệu, nội dung và phương pháp423.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6585_8_Le Thi Thuy Anh_S144218_chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận902.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6585_9_Le Thi Thuy Anh_S144218_chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Kết luận và kiến nghị193.18 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6585_10_Le Thi Thuy Anh_S144218_tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo121 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6585_11_Le Thi Thuy Anh_S144218_phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục342.3 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.