Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11854
Nhan đề: Nghiên cứu yếu tố văn hóa doanh nghiệp trong hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu ở lĩnh vực F & B tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: Khóa luận tốt nghiệp
Tác giả: Võ, Hồng Hải (SVTH)
Th.S Lưu, Thị Kim Tuyến (GVHD)
Từ khoá: Xây dựng thương hiệu
Văn hóa doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang,
Mô tả: File gửi kèm bản giấy
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11854
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DOAN_Quan hệ Công chúng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D8683_1.Vo Hong Hai_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục257.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8683_2.Vo Hong Hai_Mo dau.pdf
  Giới hạn truy cập
Mở đầu283.99 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8683_3.Vo Hong Hai_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI416.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8683_4.Vo Hong Hai_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
THỰC TRẠNG VỀ YẾU TỐ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU LĨNH VỰC F&B TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.1.34 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8683_5.Vo Hong Hai_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
KIẾN NGHỊ & GIẢI PHÁP418.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8683_6.Vo Hong Hai_Ket luan.pdf
  Giới hạn truy cập
Kết luận250.26 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8683_7.Vo Hong Hai_Tai lieu tham khao.pdf
  Giới hạn truy cập
Tài liệu tham khảo349.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D8683_8.Vo Hong Hai_Phu luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Phụ lục2.47 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.