Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9988
Nhan đề: Toán cao cấp - Lần 2 - HKII
Tác giả: Trịnh, Quốc Thành
Từ khoá: Toán học
Toán cao cấp
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Kế toán
Mô tả: 3 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9988
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DA_Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_TOAN CAO CAP_K24KT_L2_HKII.pdfToán cao cấp511.82 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.