Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/989
Nhan đề: Resort Côn Đảo : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thị Việt, Hà
Hà Đình, Phúc
Từ khoá: Kiến trúc cảnh quan
Resort
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/989
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Kiến trúc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6365_1_Ha Dinh Phuc_A139463_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục487.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6365_2_Ha Dinh Phuc_A139463_Chuong 1-2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Phần mở đầu - Chương 2: Hiểu biết về đề tài581.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6365_3_Ha Dinh Phuc_A139463_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Phân tích khu đất xây dựng1.04 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6365_4_Ha Dinh Phuc_A139463_Chuong 4-5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Quy mô công trình - Chương 5: Nhiệm vụ thiết kế515.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6365_5_Ha Dinh Phuc_A139463_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Thuyết minh phương án thiết kế1.11 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.