Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/983
Nhan đề: Bảo tàng đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Tràm Chim : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Văn, Oanh
Lê Vinh, Hớn
Từ khoá: Kết cấu kiến trúc
Trang trí nội ngoại thất
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/983
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Kiến trúc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6359_1_Le Vinh Hon_A130995_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa545.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6359_2_Le Vinh Hon_A130995_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục454.92 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6359_3_Le Vinh Hon_A130995_Phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Tổng quan về đề tài5.93 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6359_4_Le Vinh Hon_A130995_Phan 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Khu đất thiết kế5.2 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6359_5_Le Vinh Hon_A130995_Phan 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 3: Ý tưởng thiết kế8.43 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.