Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9797
Nhan đề: Thực hành dược khoa (Phần 2) - Lần 1 - HKI
Tác giả: Đinh, Thị Bách
Từ khoá: Dược học
Dược liệu
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Y dược
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9797
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_YD_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24YD_THUC HANH DUOC KHOA (PHAN 2)_L1_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Thực hành dược khoa (Phần 2)255.74 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.