Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9796
Nhan đề: Tâm lý y học và đạo đức nghề nghiệp - Lần 2 - HKI
Tác giả: Nguyễn, Văn Thọ
Từ khoá: Tâm lý học
Đạo đức nghề nghiệp
Tâm lý y học
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Y dược
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9796
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_YD_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24YD_TAM LY Y HOC VA DD NGHE NGHIEP_L2_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Tâm lý y học và đạo đức nghề nghiệp177.06 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.