Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9795
Nhan đề: Hóa phân tích
Tác giả: Nguyễn, Huỳnh Mai Hạnh
Từ khoá: Hóa học
Hóa phân tích
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Y dược
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9795
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_YD_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24XN1,2_HOA PHAN TICH_L2_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Hóa phân tích964.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.