Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9794
Nhan đề: Pháp luật y tế, tổ chức y tế, chương trình y tế quốc gia - Lần 2 - HKI
Tác giả: Lý, Thị Phương Hoa
Từ khoá: Y tế
Luật khám chữa bệnh
Y tế quốc gia
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Y dược
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9794
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_YD_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24DD_PHAP LUAT YT-TO CHUC YT - CT YTE QG_L2_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Pháp luật y tế, tổ chức y tế, chương trình y tế quốc gia2.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.