Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9779
Nhan đề: Kỹ năng giao tiếp - Lần 2 - HKI
Tác giả: Đặng, Viên Ngọc Trai
Từ khoá: Giao tiếp
Ứng xử
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Xã hội và Nhân văn
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9779
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Văn học (ứng dụng)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24VH1,2_KY NANG GIAO TIEP_L2_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Kỹ năng giao tiếp243.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.