Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9773
Nhan đề: Đọc hiểu Tiếng Hàn 1 - Lần 2 - HKI
Tác giả: Nguyễn, Thị Bé Thăm
Từ khoá: Tiếng Hàn
Korean
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Xã hội và Nhân văn
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9773
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Đông phương học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24DP5,6,7,8_DOC TIENG HAN 1_L2_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Đọc hiểu Tiếng Hàn 1999.95 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.