Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9772
Nhan đề: Cơ sở văn hóa Việt Nam - Lần 2 - HKI
Tác giả: Lê, Thị Vân
Từ khoá: Văn hóa
Văn hóa
Cơ sở Văn hóa
Cơ sở Văn hóa
Văn hóa Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Xã hội và Nhân văn
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9772
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Đông phương học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24DP1-8_CO SO VAN HOA VIET NAM_L2_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ sở văn hóa Việt Nam218.08 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.