Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9767
Nhan đề: Văn học Trung Quốc và văn hóa di sản - Lần 2 - HKI
Tác giả: Đinh, Phan Cẩm Vân
Từ khoá: Văn học
văn hóa di sản
Văn học Trung Quốc
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Xã hội và Nhân văn
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9767
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Văn học (ứng dụng)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23VH_VAN HOC TRUNG QUOC VA VAN HOA DI SAN_L2_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Văn học Trung Quốc và văn hóa di sản211.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.