Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9760
Nhan đề: Nghe tiếng Nhật 3 - Lần 2 - HKI
Tác giả: Nguyễn, Thị Như Ý
Từ khoá: Tiếng Nhật
Japanese
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Xã hội và Nhân văn
Mô tả: 4 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9760
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Đông phương học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K23DP1,2_NGHE TIENG NHAT 3_L2_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Nghe tiếng Nhật 3814.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.