Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9720
Nhan đề: Thuế - Lần 2 - HKI
Tác giả: Đào, Tuyết Lan
Nguyễn, Thị Minh Hiệp
Từ khoá: Thuế
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Thương mại & Quản trị kinh doanh
Mô tả: 10 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9720
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Kinh doanh Thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K21Q,C_THUE_L2_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Thuế4.26 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.