Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9659
Nhan đề: Kê khai thuế - Lần 2 - HKI
Tác giả: Nguyễn, Minh Đức
Lương, Ngọc Liên
Từ khoá: Thuế
Kê khai thuế
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Tài chính Kế toán
Mô tả: 6 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9659
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K21KT_KE KHAI THUE_L2_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Kê khai thuế2.12 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.