Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9623
Nhan đề: Toán kỹ thuật - Lần 2 - HKI
Tác giả: Vũ, Đỗ Huy Cường
Từ khoá: Toán học,
Toán kỹ thuật
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ sinh học
Mô tả: 2 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9623
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24M,S_TOAN KY THUAT_L2_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Toán kỹ thuật485.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.