Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9621
Nhan đề: Phương pháp nghiên cứu khoa học - Lần 2 - HKI
Tác giả: Ngô, Thị Xuyên
Từ khoá: Phương pháp thống kê
Nghiên cứu
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ sinh học
Mô tả: 9 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9621
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K22S_PHUONG PHAP NGIEN CUU KHOA HOC_L2_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Phương pháp nghiên cứu khoa học3.88 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.