Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9619
Nhan đề: Di truyền học - Lần 1 - HKI
Tác giả: Nguyễn, Thị Mong
Từ khoá: Di truyền học
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & Công nghệ sinh học
Mô tả: 21 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9619
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_MS_ĐT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K22S_DI TRUYEN HOC_L1_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Di truyền học10.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.