Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9600
Nhan đề: Luật hiến pháp - Lần 2 - HKI
Tác giả: Trương, Thị Minh Thùy
Từ khoá: Luật hiến pháp
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Luật
Mô tả: 2 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9600
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Luật Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24L_LUAT HIEN PHAP_L2_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Luật hiến pháp486.41 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.