Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9585
Nhan đề: Kỹ thuật sấy - Lần 2 - HKI
Tác giả: Võ, Thiện Mỹ
Từ khoá: Kỹ thuật sấy
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Kỹ thuật
Mô tả: 1 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9585
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Kỹ thuật Nhiệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K22NL_KY THUAT SAY_L2_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Kỹ thuật sấy336.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.