Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9581
Nhan đề: Quản trị dự án nhiệt lạnh - Lần 2 - HKI
Tác giả: Lâm, Thanh Hùng
Từ khoá: Nhiệt lạnh
Quản trị dự án
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Kỹ thuật
Mô tả: 4 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9581
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Kỹ thuật Nhiệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K21NL_QUAN TRI DU AN NHIET LANH_L2_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Quản trị dự án nhiệt lạnh1.03 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.