Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9578
Nhan đề: Toán kỹ thuật - Lần 2 - HKI
Từ khoá: Toán học
Toán kỹ thuật
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Kỹ thuật
Mô tả: 3 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9578
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Kỹ thuật Nhiệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_HL_TOAN KY THUAT_L2_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Toán kỹ thuật541.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.