Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9563
Nhan đề: Toán cao cấp ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh. Phần 1 - Lần 1 - HKI
Tác giả: Bộ môn Khoa học tự nhiên
Từ khoá: Toán học
Toán kinh tế
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Khoa học cơ bản
Mô tả: 2 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9563
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Khoa học Cơ bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K24Q, KT_TOAN CC UNG DUNG TRONG KT VA KD_P1_L1_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Toán cao cấp ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh. Phần 1525.47 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.